Uitreiking certificaten groei-mindset Unicum JO11-1

Pilot ‘Winning Mindset’ bij vv Unicum succesvol afgesloten!

talentmeterDe jongste talenten van Unicum doen het goed in de competities en met enige regelmaat vallen zij op bij de KNVB en de betaald voetbalpartners van vv Unicum.

Het doel van vv Unicum is om deze spelers in hun opleiding met plezier verder te ontwikkelen naar het voor de speler hoogst mogelijke niveau. Om dat hoogst mogelijke niveau te bereiken moeten deze spelers regelmatig uitdagingen aangaan en krijgen ze te maken met feedback van trainers en soms ook met tegenslag.

Samenwerking Leren Winnen! en vv UnicumSamen met vv Unicum zijn we een pilot gestart om te bezien of het op een verantwoorde en concrete wijze mogelijk is, deze jonge talenten ook op mentaal op te leiden en beter te maken. Dit zodat zij daar in hun leerproces, zowel in hun sport maar ook daarbuiten, van kunnen profiteren.

Om deze reden is er p basis van een methodische aanpak en begeleiding gestart met introductielessen groei-mindset bij de JO11-1. Unicum JO 11 1Jens, Stan, Rody, Maxime, Milan, Ezra, Devy, Thijs, Jamie en natuurlijk de trainers en hun ouders hebben we kennis laten maken met de mentale elementen die in belangrijke mate het leervermogen van deze spelers bepalen.

Daarbij zijn we gestart door de spelers en hun omgeving bewust te maken van het bestaan van 2 soorten overtuigingen die aan de basis staan van leren en presteren, ook wel mindsets genoemd.

sjabloon mindsetsDeze mindsets hebben betrekking op de overtuigingen die de spelers kunnen hebben met betrekking tot hun ontwikkelbaarheid; een vaste of groei-mindset. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen (maar ook volwassenen) met een groei-mindset grotere stappen maken bij het ontwikkelen van hun leervermogen en op langere termijn succesvoller zijn.

MindsetDe mindset bepaalt in grote mate de houding ten opzichte van het aangaan van uitdagingen, het stellen van meer ambitieuze doelen, hun relatie met fouten en tegenslag, het tonen van inzet om je doel te bereiken, het omgaan met feedback en het leren van anderen.

Dit komt direct van pas in de voetbalopleiding, maar zeker ook op school of in de privésituatie waar de spelers te maken krijgen met uitdagingen.

Werkset leren winnenIn de afgelopen 2 maanden hebben de spelers gewerkt aan oefeningen (in de vorm van huiswerkopdrachten en oefenvormen op het veld) die hen uitnodigt een groei-mindset te herkennen, te ontwikkelen, toe te passen en zo steeds het beste uit zichzelf te halen.

Uiteindelijk is het doel de spelers zoveel mogelijk bewust te maken dat zij een keuze hebben om te kiezen voor een groei-mindset omdat dat hen het beste helpt bij het verder ontwikkelen van hun talent.

Evaluatie groei-mindset vv Unicum met spelers en oudersDe introductielessen zijn ontwikkeld binnen de coachpraktijk Leren Winnen! en hebben tot doel om sporters en de begeleiders te helpen een ‘Winning Mindset’ te ontwikkelen.

De lessen zijn zowel tijdens als na afronding geëvalueerd met spelers, ouders en trainers. De eerste uitkomsten zijn meer dan positief.

Deze eerste groep jonge talenten heeft afgelopen zaterdag zijn certificaten ontvangen als bewijs dat zij alle 8 lessen hebben doorlopen, maar ook als geheugensteuntje dat een groei-mindset je kan helpen als je echt ergens voor wilt gaan.Certificaat groei-mindset Thijs LEREN WNNNEN!

In de aankomende periode zullen we samen met vv Unicum bekijken of en hoe dit onderdeel kan worden opgenomen in de jeugdopleiding.

Heb je interesse of en hoe dit ook bij jouw vereniging kan worden georganiseerd, neem dan contact op via info@lerenwinnen.nl of via 06-83985168.