Samenwerking Leren Winnen! en vv Unicum

Start lessen “Winning Mindset” bij vv Unicum!

Unicum JO 11 1Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het geven van introductie-lessen “Leren winnen met een groei-mindset” aan de jonge talenten bij vv Unicum, de JO11-1.

Het doel van deze introductielessen is om de kinderen (en hun ouders en/of verzorgers en trainersstaf) kennis te laten maken met de elementen die in belangrijke mate het leervermogen bepalen. Hierbij maken we de kinderen op een speelse wijze bewust van het bestaan van 2 soorten overtuigingen die aan de basis staan van leren en presteren, ook wel mindsets genoemd.

Het hebben van een ‘Winning mindset’ is een belangrijk onderdeel van het KNVB Masterplan “Winnaars van morgen”. De jeugdopleiding van vv Unicum beschikt over een aanzienlijke groep jonge spelers met veel talent. winnaars van morgenHet doel van de opleiding is om deze spelers verder te ontwikkelen naar het voor de sporter hoogst haalbare niveau. Een aantal van deze talenten stroomt geregeld door naar jeugdopleidingen van betaald voetbalclubs of KNVB.

Om spelers beter voor te bereiden op onder andere deze uitdagingen is de vereniging ervan overtuigd dat sporters hiervoor, naast opleiding op technisch, tactisch en fysiek vlak, ook op mentaal vlak training en opleiding kan worden aangeboden. Samen met vv Unicum is dit een proef om te zien of en hoe dit zo goed mogelijk in de jeugdopleiding kan worden ingepast.

sjabloon mindsetsDe mindsets waarmee we gaan werken gaan over de overtuigingen die kinderen kunnen hebben met betrekking tot hun ontwikkelbaarheid; de vaste- en de groei-mindset. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen (maar ook volwassenen) met een groei mindset aanzienlijk grotere stappen maken bij het ontwikkelen van hun leervermogen en op de langere termijn succesvoller zijn. Het gaat dan met name om hun houding en eigenaarschap ten opzichte van het aangaan van uitdagingen, het stellen van doelen het omgaan met fouten en tegenslagen, het tonen van inzet en het omgaan met feedback. Dit komt van pas in de voetbalopleiding, maar zeker ook op school of in de privé-situatie.

Tijdens deze introductielessen krijgen de kinderen leuke oefeningen die hen uitnodigt om een groei-mindset te (blijven) ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf te halen. Uiteindelijk is het doel om de kinderen bewust te maken dat zij kunnen kiezen voor een groei-mindset omdat deze hen het beste helpt bij het ontwikkelen van hun talent.

Werkset leren winnenAan de hand van een werkboek leren de kinderen in 7 weken op een leuke manier de twee mindsets te herkennen en steeds meer bewuste keuzes te maken. Elke week werken zij aan een specifiek onderdeel via de oefeningen uit het werkboek. Voorafgaand aan de training worden de onderwerpen binnen het team besproken. Hierbij wordt zoveel mogelijk de verbinding gemaakt met de wedstrijd en de training. De introductielessen worden afgesloten met een certificaat.

Met een groei-mindset hebben kinderen (en volwassenen trouwens ook) het lef om:

  • uitdagingen aan te gaan,
  • fouten te maken,
  • hard te werken voor je doelen,
  • om te gaan met tegenslag,
  • open te staan voor kritiek en
  • te leren van anderen.

De lessen kunnen ook in kleine groepen of individueel worden gegeven.

Wat denk jj

Ben je geïnteresseerd in de theorie achter de groei-mindset, het ontwikkelen van een “Winning Mindset” en of zou je jouw kind ook deze lessen willen laten volgen zoek dan contact. Stuur dan een email naar info@lerenwinnen.nl