Oefenvorm kijkgedrag bij Leren Winnen!

Train je kijkgedrag, verbeter je handelingssnelheid!

Het was heerlijk om met deze ambitieuze groep weer aan de slag te gaan. Deze keer met een heel specifiek onderwerp binnen de voetbalvaardigheden, namelijk het ‘kijkgedrag’. Ook wel ‘Scanning’ of ‘Awereness’ genoemd.

We waren op bezoek bij DVS’33 om, met een select groepje van de O19, het onderwerp ‘Train je kijkgedrag, verbeter je handelingssnelheid’ bij de kop te pakken.

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld betere spelers beschikken over bepaalde, gemiddeld beter ontwikkelde cognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden gebruik je om in je spel sneller en beter te handelen. Er zijn een aantal belangrijke cognitieve vaardigheden die elke sporter zou moeten ontwikkelen.

De eerste betreft je aandacht of focus. Dit betreft jouw vermogen of vaardigheid om tijdens de uitvoering van jouw handelingen (het aannemen, passen dribbelen, etc..) de juiste informatie op te nemen en de onnodige informatie te negeren. Op onze website kun je hier meer over lezen.

Het tweede onderdeel betreft je verwerkings- of reactiesnelheid. Dat is de mate waarmee je op een efficiënte en effectieve wijze kunt reageren op bepaalde situaties die ontstaan tijdens het uitvoeren van jouw handelingen. Hoe snel kun je dat en het goed kun je dat. In de prestatiemetingen, die wij uitvoeren, meten we dat. Wil je hier meer over weten kijk dan eens hier of hier of hier.

Het derde onderdeel gaat over de snelheid en de kwaliteit van je besluitvorming. Tijdens het uitvoeren van je (voetbal)handelingen gebruik je meerdere subvaardigheden die je besluitvorming ondersteunen. Bijvoorbeeld de mate waarin je bepaald gedrag kunt uitstellen (door bijvoorbeeld eerst goed te kijken wat er gebeurt), dit wordt inhibitievermogen genoemd. Een ander onderdeel gaat over in welke mate je in staat bent informatie tijdelijk op te slaan, je zogenaamde werkgeheugen. Hoe groter dat is, hoe makkelijker je in complexe situaties overzicht kunt houden. Als laatste bestaat dit onderdeel ook uit je vaardigheid om tijdens het handelen te kunnen schakelen tussen diverse vormen van aandacht (visueel dichtbij-veraf, of in je hoofd tussen gedachten-gevoel).

John Duijker legt uit bij Leren Winnen!

Tijdens deze training gaan we oefenen met ‘scanning’ of ‘kijkgedrag onder druk’. Een belangrijke onderdeel van snel en goed handelen is namelijk de mate waarin spelers in staat zijn om, voor dat zij de bal ontvangen, hun vervolgactie te plannen en hun motorische en besluitvormingsprocessen tegelijk aan te sturen.

Het oefenen zorgt ervoor dat zij beter worden in besluitvorming en uitvoering tegelijk. Van belang is dat er tijdens de training voldoende ruimte is om te reflecteren op de uitkomsten, handelingen bij te stellen en spelers te helpen om zelf de ontwikkelpunten te formuleren die zij in de aankomende weken kunnen meenemen naar hun reguliere trainingen.

Een van de oefenvormen die wij gebruiken is om vanuit een dribbel oefenvorm spelers te dwingen om, voor inzetten van de versnelling in een bepaalde richting, hun kijkgedrag te verbeteren. Hiervoor gebruiken we smartgoals en een afgemeten opstelling.

Een andere vorm is dat we spelers uitdagen om in een pass-trap oefenvorm hun kijkgedrag  te testen. Deze vorm vraagt niet alleen het vermogen om continu te scannen, maar tevens om die informatie direct te vertalen motorisch handelen. Training van het werkgeheugen.

In deze oefenvorm is het mogelijk om goed te kijken naar de handelingen die de spelers uitvoeren voor dat zij de bal ontvangen. Positie op het veld, positie van je lichaam, het scannen zelf en de opties die je kiest voorafgaan aan het ontvangen van de bal zijn daarbij belangrijk.

Een belangrijk onderdeel daarvan zijn jouw proprioceptieve vaardigheden. Proprioceptie is een belangrijk zintuig. Dit zintuig is van belang voor de balans en de motoriek van het lichaam. Het proprioceptieve systeem bevindt zich in onze spieren en gewrichten. Het geeft ons een gevoel van lichaamsbewustzijn en regelt kracht en druk van het lichaam. Door de spelers in slowmotion te filmen en daarop met de spelers te reflecteren, krijgen direct objectieve feedback.

Een training van ongeveer 2,5 uur waarin we stil hebben gestaan bij specifieke vaardigheden die ervoor zorgen dat de kwaliteit van handelen onder druk verbeterd. En een training waar spelers een aantal specifieke verbeterpunten kunnen meenemen naar hun reguliere trainingen.

Wil je meer weten over handelingssnelheid of zou je een training met een team willen doen, neem dan contact met ons op via info@lerenwinnen of van 06-83985168. Via Whatsapp mag natuurlijk of of direct via de chatfunctie op de website.