voetbaltalent

Wat bepaalt jouw talent?

Om je op niveau te kunnen onderscheiden van je medesporters of concurrenten in je sport, blijkt uit langdurig onderzoek dat je dient te beschikken over een aantal specifieke fysieke basisvaardigheden en een aantal sportspecifieke afgeleide vaardigheden.

Conditions-Of-MovementUit de analyse blijkt dat sporters allereerst dienen te beschikken over 4 motorische vaardigheden. Je zou dit het kerntalent van een sporter kunnen noemen en het bestaat uit:

  • Coördinatie 
  • Wendbaarheid
  • Explosiviteit
  • Snelheid

Hoewel dit de noodzakelijk vaardigheden zijn om tegenwoordig en in de toekomst op een zo hoog mogelijk niveau je sport te kunnen bedrijven, blijken deze 4 motorische vaardigheden alleen niet voldoende. Afgeleid van het zogenaamde kerntalent zijn 2 technische vaardigheden belangrijk:

  • Basis techniek 
  • Creatieve techniek (toegepaste creativiteit) 

Deze 2 technische vaardigheden zijn sportspecifiek en afgeleid van de 4 motorische vaardigheden. Voor bijvoorbeeld voetbal zijn deze verbijzonderd naar handelen met de bal zoals oa. draaien en kappen, aanname, passing en schieten. Jouw kerntalent bepaalt de mate waarin jij als sporter in staat bent om deze technische vaardigheden aan te leren en te perfectioneren en belangrijker, effectief toe te passen in wedstrijdsituaties. Je kerntalent moet dus in ieder geval op orde zijn om al je overige vaardigheden maximaal te ontwikkelen.

Kerntalent-OTIS

Bij Leren Winnen! kunnen we je helpen met gerichte meting, training en begeleiding. Door je bijvoorbeeld gericht te testen op jouw objectieve- en afgeleide talent-indicatoren kunnen we jou een objectief oordeel geven over je vaardigheden en advies over mogelijke oefenvormen om deze te verbeteren. In ieder geval weet je op basis van de uitkomsten waar je aan kan werken.

Wil je misschien meer weten over de principes van het basispotentieel van jouw talent, de criteria, de metingen en of de oefenvormen, of wil je direct aan het werk aan een of meerdere deze vaardigheden, zoek dan contact via info@lerenwinnen.nl of via 06-83985168.